Published by: Игорь Князев 01.03.2023

Анотації


Анотація у книзі: загальні вимоги

Анотація – коротка характеристика документа з погляду його призначення, змісту, виду, форми та відмінних рис.

Анотація виконує такі функції:

  • дає можливість встановити основний зміст документа та вирішити, чи слід звертатися до повного тексту документа;
  • використовується в інформаційних, у т. ч. автоматизованих системах для пошуку документів та інформації;
  • використовується як елемент бібліографічного запису, вихідних відомостей та оформлення.

Анотація включає характеристику основної теми видання, проблеми, мети роботи та її результату. В анотації вказують, що нового несе у собі цей документ у порівнянні з іншими, спорідненими з тематики та цільового призначення.

Анотація може містити відомості про автора документа та переваги твору. Анотація також містить повідомлення про зміни назви документа або авторського колективу та рік випуску (при перевиданні), вказівку про батьківщину автора (у перекладних виданнях).

В анотації на твори художньої літератури повинні бути зазначені відомості про літературний жанр, період, до якого відноситься творчість автора, основна тема і проблема твору, місце та час подій, що описуються.

Рекомендований середній обсяг анотації 500 друкованих знаків.


Сусідні публікації:
← Послуги↑ АвторамISBN →